Date

03 Apr 2019
Expired!

Time

11:30 am - 1:00 pm

Cost

Kostnad: 150 kr exkl moms för medlemmar i Energi och Miljötekniska Föreningen, 200 exkl moms kr för icke-medlemmar

Tekniklunch i Lund om forskning som ska värma bostäder

Brunnshög är en ny stadsdel i nordöstra Lund som kommer att värmas av överskottsvärme från forskningsanläggningarna Max lV och ESS. När området är fullt utbyggt kommer omkring 40 000 människor att bo och vara sysselsatta i Brunnshög.

Överskottsvärmen kommer att distribueras via ett lågtemperaturfjärrvärmenät till brunnshögsborna. Delar av det nya rörnätet är helt nyutvecklat inför detta projekt. För fastighetsägarna kommer lågtemperaturfjärrvärmen att innebära att energianvändningen kommer att bli omkring 40 kWh/kvm/år.

Vid en lunchträff arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Lund kommer projektledarna Johnny Ragazzo och Sara Kralmark hos Kraftringen i Lund att visa och förklara hur man med 65-gradigt vatten klarar både varmvatten- och värmebehovet i de nya husen.

Observera sista anmälningsdag 30 mars